Pokojski , Z. (2021). Partnerstwo w otwartych innowacjach, doświadczenia rynku rolnego. Studium przypadku. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (26(75), 53-67. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.26.75.12