Davidenko, N., & Wasilewska, N. (2021). Zapewnienie r√≥wnowagi finansowej przedsińôbiorstw rolnych na Ukrainie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (26(75), 40-52. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.26.75.11