Buszko, A. (2021). Czy szara strefa rzutuje na poziom Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych? Przypadek Polski i polskich regionów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (26(75), 22-39. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.26.75.10