Ancyparowicz, G. (2021). Finansowe i społeczne aspekty prywatyzacji oszczędności emerytalnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (26(75), 5-21. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.26.75.9