Ganc, M., & Wasilewski, M. (2021). Metodyka rozliczania i kalkulacji kosztów w spółdzielni mleczarskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25(74), 98-110. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.8