Olewnicki, D., Sabała, E., & Stangierska, D. (2021). Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz analiza strategiczna działań grup producentów owoców i warzyw w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25(74), 84-97. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.7