Łukaszewska, K., & Małecka-Ziembińska, E. (2021). Analiza SWOT innovation box jako podatkowego instrumentu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25(74), 54-65. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.5