Kasprzyk, B., & Leszczyńska, M. (2021). Zmiany w zakresie dochodów i wydatków polskich gospodarstw domowych oraz ich relacje regionalne. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25(74), 40-53. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.4