Juchniewicz, M., & Podstawka, Łukasz. (2021). Możliwości rozwojowe gospodarstw rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25(74), 29-39. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.3