Garstka, M. (2021). Powiązania między sprawozdaniem finansowym a sprawozdaniem z działalności. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25(74), 19-28. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.2