Filip, P. (2021). Zmiany w substytucji kredytu bankowego i dotacji UE w polskich przedsińôbiorstwach. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25(74), 5-18. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.1