Kata, R. (2018). Mikroekonomiczny model działalności banków spółdzielczych w Polsce – dylematy wyboru. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 62-72. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.6