Toktaş, Y. (2020). Analiza przestrzenna relacji między przypadkami Covid-19 a globalizacją w Europie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 255-265. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.42