Davydenko, N., Olifer, I., Wasilewska, N., & Wasilewski, M. (2020). Szara strefa i jej wpływ na potencjał finansowy kraju. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 31-42. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.25