Szwacka-Mokrzycka, J. (2012). Znaczenie wsparcia unijnego w pobudzaniu rozwoju gmin. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 453-461. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4698