Kisiel, R., & Lizińska, W. (2012). Zasoby terenów inwestycyjnych w woj. warmińsko-mazurskim. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 289-298. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4684