Kapusta, F. (2012). Polska wieś na drodze zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 228-240. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4679