Babuchowska, K., & Marks-Bielska, R. (2012). Unowocześnianie gospodarstw rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PROW 2007-2013. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 36-46. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4662