Grzegorczyk, W. (2016). Problemy pomiaru rezultatów działań marketingowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 68-74. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.6