Waśkowski, Z. (2015). Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (13(62), 157-170. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4615