Idźkowska, K., & Kisiel, R. (2014). System opodatkowania rolnictwa w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (12(61), 64-78. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4589