Lizińska, W., Marks-Bielska, R., & Serocka, I. (2014). Uwarunkowania polityki władz lokalnych w obszarze pozyskiwania inwestorów zagranicznych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (11(60), 115-126. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4572