Pudełkiewicz, E. (2011). Refleksje wokół koncepcji marketingu w agrobiznesie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (5(54), 115-130. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4524