Pudełkiewicz, E. (2009). Spółdzielcze formy gospodarowania w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (2(51), 259-295. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4438