Łozowski, M., & Obstawski, Z. (2009). Wsparcie publiczne dla ubezpieczeń w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (2(51), 197-211. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4433