Kowalska, I. (2009). Dylematy systemu finansowania polityki edukacyjnej państwa w kontekście I i II okresu programowania UE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (2(51), 83-93. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4423