Trębska, P. (2020). Samozaopatrzenie żywnościowe w nowych trendach konsumenckich. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 237-246. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.19