Szydłowski, C. (2020). Audyt dochodów z tytułu opłaty miejscowej w wybranych gminach województwa pomorskiego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 208-221. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.17