Sołtyk, P. (2020). Wpływ dotacji na sytuację finansową samorządowych zakładów budżetowych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 156-167. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.13