Kowalska, M. (2020). Blog jako narzędzie komunikacji w ocenie młodych konsumentów – wyniki badań empirycznych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 57-67. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.5