Sadłowski, A. (2019). Skutki stosowania płatności redystrybucyjnej w zależności od wariantu wdrożeniowego na przykładzie Polski. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (22(71), 170-183. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.34