Maciejewski, G., & Mokrysz, S. (2019). Nowe trendy w konsumpcji na rynku kawy. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (22(71), 132-144. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.31