Kozub-Skalska, S. (2017). Rola słupów i faktycznych organizatorów przestępstw karuzelowych oraz skala współpracy z biegłymi sądowymi w przestępczości gospodarczej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (18(67), 42-57. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.22