Zrałek, J. (2017). Kim jest zrównoważony konsument? W poszukiwaniu nowej koncepcji człowieka w zrównoważonej gospodarce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 213-222. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.18