Zajkowska, M. (2017). Otwarte innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach. W kierunku zintegrowanego modelu współpracy . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 200-212. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.17