Witek-Hajduk, M., Mazur, J., Sznajder, A., Targański, B., & Zaborek, P. (2017). Cechy domen internetowych polskich marek eksportowych a specyfika branży. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 189-199. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.16