Waśkowski, Z. (2017). Determinanty decyzji zakupowych nabywców na rynku produktów sportowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 180-188. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.15