Szymoniuk, B. (2017). KLASTER JAKO SIEĆ INTERESARIUSZY WEDŁUG ZAŁOŻEŃ MARKETINGU 3.0. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 170-179. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.14