Strzębicki, D. (2017). Uwarunkowania rozwoju systemów ERP w przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 161-169. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.13