Rudawska, E., & Bloch, M. (2017). Komunikacja marketingowa w procesie współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 133-144. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.11