Pokojski, Z. (2017). Uwarunkowania zarządzania wartością przedsiębiorstwa - kontekst Grupy Azoty Puławy. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 118-132. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.10