Pizło, W., & Mazurkiewicz-Pizło, A. (2017). Styl życia– jako egzemplifikacja zmian zachowań konsumpcyjnych Polaków. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 104-117. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.9