Miara, A. (2017). Wpływ globalizacji na zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 96-103. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.8