Kochanowicz, Z., Bórawski, P., & Czaplicka, J. (2017). Porównanie wybranych aspektów działań promocyjnych prowadzonych przez gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 83-95. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.7