Karaszkiewicz, B., & Staniec, I. (2017). Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80 . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 73-82. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.6