Jegorow, D. (2017). Źródła finansowania projektów europejskich w wymiarze transferów finansowych Polska – Unia Europejska. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 63-72. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.5