Grzegorczyk, W. (2017). Nowe koncepcje marketingu w procesie tworzenia strategii marketingowej na rynkach mińôdzynarodowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 54-62. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.4