Czubak, W., Bajan, B., & Cieślak, P. (2017). Płatności bezpośrednie dla rolnictwa w Polsce w warunkach pozostawania poza strefą euro. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 46-53. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.3