Augustyn, A., Florek, M., & Hereźniak, M. (2017). W poszukiwaniu wiarygodnych metod pomiaru skuteczności budowania marek miast. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 25-45. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.2