Adamowicz, M., Adamowicz, T., & Miklaszewska, W. (2017). Światowy kryzys finansowy i działania naprawcze wobec gospodarki polskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 5-24. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.1